Lätt installation

Så här installerar du din AEG centraldammsugare

  • Aggregatet placeras lämpligen i något biutrymme som förråd, på vinden, i garaget eller i källaren.
  • I redan byggda hus dras rören till sugdosorna i utrymmen där de inte är synliga från bostaden, som genom garderober, förråd, kattvind och andra lämpliga ställen. I nya hus använder man sig självklart av husets mellanväggar och bjälklag då dessa står öppna under byggnationen.
  • De få suguttagen gör att rördragningen inte behöver bli så lång och komplicerad. Om man t.ex. i ett tvåvåningshus kan hitta två sekundära utrymmen som linjerar över varandra så blir installationen mycket enkel.

  • Från aggregatet dras en rörledning för evakuering av luften, ut i det fria. Det finns också en HEPA-filter-lösning som eliminerar denna rördragning och gör en installation ännu lättare.

  • Med den smidiga slangen på 10 eller 12 m, når man mycket stora golvytor från vart och ett av suguttagen.

  • Med sockelsugdosan får man en praktisk funktion i utrymmen där det ofta blir mycket smuts, som t.ex. i kök och entréer. Med en liten fotpedal startas sug-funktionen och smutset sopas lätt in i dosan. Simsalabim!

  • Tyvärr finns det många fördomar kring installation av centraldammsugare. En är att det är svårt att installera i redan befintliga hus och den andra är att centraldammsugare enbart säljs till nyproduktion. Sanningen är dock att av de centraldammsugare som säljs i Sverige går mer än 70% till den befintliga husmarknaden. Så Du behöver inte bygga ett nytt hus för att få njuta av att städa med AEG Centraldammsugare.