Garantier och service

FrasWeda AB lämnar 3 års garanti på levererade

produkter ( gäller ej slitagedelar i själva städutrustningen) och ansluter sig dessutom till Konsumentköplagens villkor gällande handel mellan färetag och konsumenter enligt samarbete mellan Svensk Handel och Konsumentverket.

Se www.konsumentverket.se › Lagar & reglerKonsumentlagar